Οι έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού κινδυνεύουν για τα εισοδήματα τους να φορολογηθούν και στην Ελλάδα


Στο στόχαστρο της εφορίας είναι τα εισοδήματα των ελλήνων του εξωτερικού, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει ελέγχους-διασταυρώσεις με στοιχεία που αντλούνται από τις ευρωπαϊκές αντίστοιχες φορολογικές αρχές και των λοιπών κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει σχετικές συμβάσεις.

Οι έλληνες του εξωτερικού που εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στη Δ.Ο.Υ κατοίκων του εξωτερικού πρέπει άμεσα να ζητήσουν να υπαχθούν, διαφορετικά θα υποστούν διπλή φορολόγηση και στην Ελλάδα και επιπλέον θα τους επιβληθούν και πρόστιμα. 

Το εξειδικευμένο δικηγορικό μας γραφείο είναι στη διάθεσή σας να σας καθοδηγήσει στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και να προβεί στην διεκπεραίωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υπαγωγής σας στην Δ.Ο.Υ κατοίκων του εξωτερικού.