Σχετικά με το Δικηγορικό Γραφείο Πλατανίτη Χριστίνα & Συνεργάτες


Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε Έλληνες και Αλλοδαπούς πελάτες, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες με ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, είτε αφορούν φυσικά πρόσωπα, είτε συλλογικά όργανα και επιχειρήσεις. Η επικοινωνία με τους πελάτες μας είναι συνεχής, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα με σαφήνεια και πληρότητα για την πορεία της εξέλιξης της υπόθεσής τους σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής.

Η Συμβουλευτική Δικηγορία

Οι Νομικές Συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών για την νομική ενημέρωση σας.

Σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις σας, σας συμβουλεύουμε για την καλύτερη διευθέτηση της υπόθεσής σας, εξωδικαστικά ή δικαστικά. Σας παραπέμπουμε σε αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, Οργανισμούς ή σε εξειδικευμένους επιστήμονες, ή αναλαμβάνουμε να σας εκπροσωπήσουμε εφόσον μας το ζητήσετε. Δείτε τους Τομείς του Δικαίου στους οποίους παρέχεται νομική συμβουλευτική.

Υπευθυνότητα & Επαγγελματισμός

Εγγυόμαστε ότι το Δικηγορικό μας Γραφείο θα σας εκπροσωπήσει με υπευθυνότητα, ζήλο, επαγγελματισμό και με γνώμονα τη δεοντολογία και την ηθική. Το γραφείο μας εξετάζει το κάθε ζήτημα ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του, τις απαιτήσεις και τις προτάσεις των εντολέων μας, επιλέγοντας πάντα την καλύτερη νομική οδό για την επίλυση του.

Η Πορεία Μας


  • 2013 - Συνεργασία με το Τεχνικό Γραφείο της Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. Πλατανίτης Βασιλικής
  • 2011 - Συνεργασία με τον Οικονομολόγο - Λογιστή Γεώργιο Ρούσσο
  • 2011 - Ίδρυση του Δικηγορικού Γραφείου Πλατανίτη Χριστίνα & Συνεργάτες