Αποδοχή Κληρονομιάς

Η αποδοχή της κληρονομιάς

Διανύουμε στην πατρίδα μας την Ελλάδα τον 10ο χρόνο οικονομικής κρίσης, η οποία μεταξύ των άλλων  αρνητικών συνεπειών δημιούργησε και χρέη σε μεγάλη μερίδα πολιτών. Επειδή τα χρέη κληρονομούνται είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάθε κληρονόμος , ότι η αποδοχή της κληρονομιάς είναι ενδεχόμενο να θέσει σε κίνδυνο  την ατομική του περιουσία.

Για την αποδοχή της κληρονομιάς νομικά δεν ορίζεται σαφής προθεσμία. Φορολογικά όμως η εμπρόθεσμη δήλωση φόρου κληρονομιάς πρέπει να γίνει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου ή   από την ημερομηνία  δημοσίευσης της διαθήκης (στην περίπτωση που υπάρχει) και η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής επιφέρει επιβολή προστίμου από την αρμόδια εφορία.

Ρητή  αποδοχή της κληρονομιάς έχουμε, όταν με συμβολαιογραφική πράξη ο κληρονόμος δηλώνει τη βούληση του να καταστεί οριστικά κληρονόμος και να έρθει στην κυριότητα του η κληρονομιαία περιουσία με μεταγραφή της  πράξης αυτής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο.

Σιωπηρά αποδοχή κληρονομιάς συνάγεται από πράξεις του κληρονόμου, όπως δήλωση φόρου κληρονομιάς, αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίου, αγωγή διεκδίκησης της κληρονομιάς περιουσίας κ.α.

 Σε περίπτωση που παρέλθει η τετράμηνη προθεσμία από την ημερομηνία του θανάτου του κληρονομουμένου ή αν υπάρχει διαθήκη από την ημερομηνία δημοσίευσης της χωρίς να προβεί σε δήλωση  αποποίησης της κληρονομιάς ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου τεκμαίρεται ότι ο κληρονόμος του θανόντος  αποδέχτηκε σιωπηρά την κληρονομιά με όλες τις νομικές συνέπειες, ακόμα και αν  δεν έχει προβεί με κάποια ενέργειά του σε αποδοχή της κληρονομιάς. Με άλλα λόγια αν δεν αποποιηθεί έγκαιρα την κληρονομιά εντός τεσσάρων μοιρών μηνών, θεωρείτε ότι την αποδέχτηκε σιωπηρά, αποδεχόμενος δηλαδή τόσο το τυχόν ενεργητικό όσο  το τυχόν παθητικό της.

Τα κληρονομικά θέματα, είναι απαραίτητο εμπρόθεσμα να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, καθότι επιφέρουν σοβαρές έννομες οικονομικές συνέπειες, οι οποίες κατά κανόνα δεν μπορούν ή είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν. Για το λόγο αυτό πριν από οποιαδήποτε ενέργεια μας που αφορά σε ζητήματα αποδοχής κληρονομιάς είναι αναγκαίο να συμβουλευτούμε εγκαίρως ειδικευμένο, έμπειρο  και αποτελεσματικό δικηγόρο σε θέματα κληρονομικού δικαίου.