Αποποίηση Κληρονομιάς

Ο κληρονόμος  έχει το νόμιμο δικαίωμα να μην αποδεχθεί την κληρονομιά με εκπρόθεσμη δήλωση αποποίησης ενώπιον του γραμματέα του αρμοδίου δικαστηρίου της κληρονομιάς, που είναι το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του. Ειδικά αν ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του θανάτου του είχε κατοικία διαμονής στο εξωτερικό, αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο των Αθηνών. Αν ο κληρονομούμενος βαρύνεται με χρέη που ισούται ή υπερτερούν της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας ο κληρονόμος πρέπει να προβεί οπωσδήποτε στην εμπρόθεσμη δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς. Διαφορετικά ο κληρονόμος θα διαδεχθεί και τα χρέη του κληρονομούμενου με άμεσο επακόλουθο τη βεβαία μείωση της προσωπικής του περιουσίας.
 
Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης της αποποίησης της κληρονομιάς:
 
Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης της αποποίησης της κληρονομιάς είναι τέσσερις μήνες από το θάνατο του κληρονομούμενου. Η ίδια προθεσμία ισχύει αν υπάρχει διαθήκη, αλλά αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία δημοσίευσης της ενώπιον του Ειρηνοδικείου της κληρονομιάς. Ο νόμος θεωρεί ότι ο κληρονόμος έχει σιωπηλώς αποδεχθεί την κληρονομιά εάν παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία των τεσσάρων μηνών και πλέον καθίσταται οριστικά κληρονόμος με ό,τι υποχρεώσεις αυτό νομικά συνεπάγεται.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης της αποποίησης της κληρονομιάς κατοίκων του εξωτερικού τόσο για τον κληρονομούμενο όσο και του κληρονόμου είναι 12 μήνες. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης αποποίησης της κληρονομιάς όταν ο κληρονόμος είναι ενήλικος είναι ίδια με τις παραπάνω με το επιπρόσθετο πλεονέκτημα, ότι ο ανήλικος κληρονομεί πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής. Δύναται όμως ο κηδεμόνας του ανήλικου να ζητήσει άδεια από το Πρωτοδικείο αν η κληρονομιά βαρύνεται με χρέη, τα οποία ισούνται ή υπερτερούν της αξίας της κληρονομιάς να προβεί για λογαριασμό του στην αποποίηση προκειμένου να αποφύγει την διαδικασία της απογραφής και τα σχετικά έξοδα. Προσοχή αν η τελευταία ημερομηνία της προθεσμίας είναι  Σάββατο, Κυριακή, Αργία η προθεσμία της αποποίησης λήγει την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και δεν παρατείνεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Πότε η αποποίηση είναι άκυρη;
  • Αν δηλώσει αρχικά ότι αποδέχεται την κληρονομιά ρητά ή σιωπηλά και μετά κάνει και αποποίηση.
  • Αν η δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας.
  • Αν η δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς λάβει χώρα πριν την επαγωγή της περιουσίας, ή από πλάνη ως προς το λόγο της επαγωγής.
  • Αν η δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς έγινε υπό αίρεση, ή προθεσμία, ή  για μέρος της κληρονομιάς.
  • Αν η δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς έγινε ενώπιον αναρμοδίου Ειρηνοδικείου.