Διεκπεραίωση Υποθέσεων και Κάλυψη Αναγκών στην Ελλάδα Ελλήνων Κατοίκων Εξωτερικού, Ομογενών και Αλλοδαπών

Το δικηγορικό γραφείο μας "Χριστίνα Πλατανίτη" διαθέτει επιλεγμένους μόνιμους συνεργάτες, την ομάδα των Νομικών με υπεύθυνη τη Δικηγόρο Παρ΄ Αρείω Πάγω Χριστίνα Πλατανίτη μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την ομάδα Μηχανικών του Ε.Μ.Π με υπεύθυνη την Βασιλική Πλατανίτη Πολιτικό Μηχανικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και  μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, την ομάδα των Οικονομολόγων-Λογιστών με υπεύθυνο τον Ρούσσο Γεώργιο Οικονομολόγο - Φοροτέχνη - Λογιστή μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και λοιπούς συνεργάτες, όπως συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικούς εμπειρογνώμονες, ορκωτούς εκτιμητές, μεσίτες κτλ.

Η παροχή Υπηρεσιών μιας Στάσης συνίσταται ότι, το Δικηγορικό Γραφείο και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε υπεύθυνα  να εκπροσωπούμε πλήρως τους εντολείς πελάτες μας για όλα τα Νομικά, Τεχνικά και Oικονομικά τους ζητήματα, που προκύπτουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ενώπιον των Δικαστηρίων, ενώπιον όλων των Ελληνικών αρχών και υπηρεσιών για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.


Ειδικά και ενδεικτικά για τους όλους τους Έλληνες, Ομογενείς και Αλλοδαπούς κατοίκους Αυστραλίας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όλων των χωρών της Ευρώπης,  της Αφρικής, της Ασίας και γενικά όλων  χωρών του εξωτερικού που αναζητούν δικηγόρο το γραφείο μας αναλαμβάνει:
 

 1. Την παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών σε όλους τους Τομείς του Δικαίου.
 2. Τη διαχείρηση ακινήτων ενδεικτικά ως περιγράφεται στο παρόν άρθρο σε συνεργασία με τους έμπειρους διπλωματούχους μηχανικούς και φοροτεχνικούς μας, ώστε οι υποθέσεις σας να διεπεραιώνονται υπεύθυνα, εγγυημένα  και αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς, κερδίζοντας έτσι  χρόνο και χρήμα.
 3. Την εκπροσώπηση τους για αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς και των εισαγγελικών–αστυνομικών αρχών (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο).
 4. Την εκπροσώπηση  για την διεκπεραίωση υποθέσεων τους ενώπιον όλων των διοικητικών αρχών, όπως υπηρεσίες  για υπαγωγή στη Δ.Ο.Υ κατοίκων Εξωτερικού προς αποφυγή επιβολής διπλής φορολογίας παγκόσμιου εισοδήματος, εκπροσώπηση για όλα τα ζητήματα στις  φορολογικές αρχές, Δ.Ο.Υ, διεύθυνσης επίλυσης φορολογικών θεμάτων, τελωνεία, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγια, , Δήμων, περιφερειακών διοικήσεων, ανεξάρτητων αρχών κτλ.
 5. Τη διεκπεραίση υποθέσεων  στο ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών ΑΜΕΣΑ και ΥΠΕΥΘΥΝΑ για δηλώσεις ή διορθώσεις ληξιαρχικών  πράξεων γεννήσεων-γάμων-θανάτων και διαζυγίων, καθώς επίσης και συμφώνων συμβίωσης.
 6. Την εκπροσώπηση για την διεκπεραίωση υποθέσεων τους ενώπιον των τραπεζών, του ΤΕΙΡΕΣΊΑ ΑΕ για την διαγραφή των δεδομένων σας, της Δ.Ε.Η., του ΔΕΔΔΗΕ, της ΕΥΔΑΠ και όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών- Επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
 7. Τη διεκπεραίωση όλων των κληρονομικών υποθέσεων τους, όπως παροχής συμβουλών για τη σύνταξη ιδιόχειρης ή δημόσιας διαθήκης, δημοσίευση διαθήκης και κήρυξης αυτής κυρίας, αποδοχή κληρονομιάς, αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής, αποποίηση κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίου, προσβολή της διαθήκης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου με αίτημα την ακύρωσή της για μιά σειρά από πολλούς λόγους ( ενδεικτικά όπως η μη τήρηση τύπου που ορίζει ο νόμος, η έλλειψη ικανότητας για την σύνταξη της, σύνταξη διαθήκης κατόπιν άσκησης ψυχολογικής βίας,  απειλών κτλ αλλά και λόγω πλαστότητας), διεκδίκηση της νόμιμης μοίρας, εκτέλεση της διαθήκης,  διανομή της περιουσίας της κληρονομιάς στους κληρονόμους, κληρονομικές διεκδικήσεις, κληρονομικές διαφορές κτλ .
 8. Την ακύρωση της πλασματικής αποδοχής της κληρονομιάς λόγω πλάνης (δηλαδή μη αποποίησης εντός της νόμιμης  προθεσμίας) μέσω δικαστηρίου στις περιπτώσεις υπάρξεως χρεών του κληρονομουμένου.
 9. Ζητήματα οικογενειακού δικαίου, όπως  διαζύγιο, συναινετική λύση γάμου, συμφωνία των συζύγων για τα οικονομικά– περιουσιακά ζητήματα με ιδιωτικό συμφωνητικό, επιμέλεια τέκνων, χρήση οικογενειακής στέγης, ενδοοικογενειακή  βία, σύμφωνο συμβίωσης, υιοθεσίες, αναγνώριση τέκνων, προσβολή της πατρότητας–μητρότητας, δικαστική συμπαράσταση, διόρθωση ταυτότητας φύλλου, κήρυξη προσώπου σε αφάνεια κτλ.
 10. Τη διεκπεραίωση έκδοσης πιστοποιητικού international ικανότητας γάμου και international πιστοποιητικό γέννησης απαραίτητα δικαιολογητικά  άδειας για τέλεση γάμου.
 11. Τη διεκπεραίωση επίλυσης στρατολογικών υποθέσεων τους, όπως αναβολή κατάταξης, απαλλαγή υποχρέωσης στράτευσης, αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας, πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης, εξαγορά στρατιωτικής θητείας, θέματα ανυποταξίας κτλ.
 12. Τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων για συνταξιοδότηση.
 13. Τη  σύσταση και λύση εταιρειών,
 14. Την διεκδίκηση πάσης φύσεως απαιτήσεων με εξώδικο, με διαμεσολάβηση ή με δικαστική διαδικασία.
 15. Μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων και διεκπεραίωση της διαδικασίας της Χάγης με σφράγιση  apostille των εγγράφων αυτών, ώστε να είναι έγκυρα και νομικά ισχυρά.
 16.  Την Παροχή Τεχνικών υπηρεσιών με την επιμέλεια και εποπτεία των συνεργατών μας διπλωματούχων μηχανικών του Ε.Μ.Π μελών του Τ.Ε.Ε σε όλους τους τομείς, όπως έκδοση οικοδομικών αδειών, κατασκευές, ανακαινίσεις, συντηρήσεις, νομιμοποίηση οικοδομικών υπερβάσεων (αυθαίρετες κατασκευές), έκδοση ενεργεικών πιστοποιητικών, έκδοση βεβαιώσεων νομιμοποίησης ακινήτου, ψηφιακή ταυτότητα κτιρίων  κτλ
 17. Την Τήρηση και Διεκπεραίωση των Οικονομικών και Φορολογικών Υποχρεώσεων των ομογενών, που έχουν περιουσία στην Ελλάδα με την επιμέλεια των συνεργατών μας οικονομολόγων-φοροτεχνικών μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 18. Την μίσθωση και γενικά διαχείριση των ακινήτων ιδιοκτησίας τους, όπως μέριμνα για την μίσθωση, την είσπραξη μισθωμάτων, διεκδίκηση απλήρωτων μισθωμάτων, έκδοση δικαστικών αποφάσεων απόδοσης μισθίων (εξώσεις) κτλ.
 19. Την αγορά – πώληση ακινήτων με ειδικό πληρεξούσιο, χωρίς την παρουσία του προσώπου που αγοράζει ή πουλάει και τη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών ενώπιον των Αρχών.
 20. Εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων επί ακινήτων, λόγω εξοφλήσεως του χρέους.
 21. Την καταβολή  ή την είσπραξη του τιμήματος χωρίς την φυσική παρουσία του αγοραστή ή του πωλητή κατοίκου εξωτερικού.
 22. Δηλώσεις ακινήτων στο κτηματολόγιο.
 23. Διορθώσεις εγγραφών άγνωστου ιδιοκτήτη  ενώπιον του κτηματολογίου, λόγω προδήλου αφάλματος. 
 24. Ενστάσεις ενώπιον των κτηματολογικών γραφείων για αδήλωτα ακίνητα.
 25. Αγωγές ενώπιον του πρωτοδικείου για  διεκδίκηση αδήλωτων ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη  στο κτηματολόγιο
 26. Τη διεκπεραίωση αγοράς ακινήτου για πολίτες τρίτης χώρας με  δυνατότητα απόκτησης δικαιώματος εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa) και
 27. Για οποιαδήποτε υπόθεση, οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σε όλη την Ελλάδα, ή για οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχετε ενώπιον των Ελληνικών Αρχών,νομικών προσώπων και ιδιωτών.

 
Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας, παραμένουμε πάντα πρόθυμοι σχετικά με τις υπηρεσίες μας.