Εργατικό Δίκαιο

Στο Εργατικό Δίκαιο που Ρυθμίζει τις σχέσεις εξαρτημένης αμειβομένης  εργασίας και την νομική θέση εκείνων που κατ΄ επάγγελμα αποζούν από αυτήν, έμπειροι εξειδικευμένοι συνεργάτες δικηγόροι αναλαμβάνουν και παρέχουν υπηρεσίες για ατομικά και συλλογικά εργατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως:

  • Διεκδικήσεις με αγωγές μισθών, αποζημιώσεων, ενσήμων ασφάλισης κτλ.
  • Συμβιβαστική επίλυση όλων των εργατικών διαφορών.
  • Συμβάσεις εργασίας.
  • Καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας και αντιπροσώπευση στις υπηρεσίες αυτές.
  • Παροχή συμβουλών σε ζητήματα εργατικού δικαίου σε επιχειρήσεις, σωματεία και μεμονωμένους εργαζόμενους - μισθωτούς.


Επιμέρους Τομείς για Εργατικό Δίκαιο

Δικαιώματα Εργαζομένου

Δείτε Περισσότερα

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Δείτε Περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα

Δείτε Περισσότερα

Συμβάσεις Εργασίας

Δείτε Περισσότερα