Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Εντός των πλαισίων του Ευρωπαϊκού και Κοινοτικού Δικαίου, ως  τελευταίο καταφύγιο κάθε πολίτη, που νοιώθει αδικημένος από τις Ελληνικές Αρχές και τα Ελληνικά δικαστήρια, εξειδικευμένοι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν και παρέχουν υπηρεσίες για:

  • Άσκηση Προσφυγών Ενώπιον του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά την εξάντληση των Ελληνικών ενδίκων μέσων,
  • Προετοιμασία και κατάθεση Καταγγελιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβάσεις του Εθνικού και του Κοινοτικού δικαίουαπό τις Ελληνικές Αρχές.


Επιμέρους Τομείς για Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Προσφυγές & Καταγγελίες

Δείτε Περισσότερα

Προστασία Καταναλωτή & Προσωπικών Δεδομένων

Δείτε Περισσότερα

Τραπεζικά Δάνεια

Δείτε Περισσότερα

Τραπεζικό Δίκαιο

Το Τραπεζικό Δίκαιο ρυθμίζει  τις σχέσεις του χρηματοδότη και του λήπτη της χρηματοδότησης, καθώς επίσης και κάθε πράξη σύμβαση...

Δείτε Περισσότερα