Κληρονομικό Δίκαιο

Το Κληρονομικό Δίκαιο ρυθμίζει όλα Ζητήματα των κληρονομιών, όπου δυστυχώς σήμερα τα θέματα αυτά των κληρονομιών, λόγω της μη πρασματοποίησης των απαιτουμένων ενεργειών αλλά και της άγνοιας των συνεπειών από πολλούς συμπολίτες μας έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε αυτούς. Στον τομέα του κληρονομικού δικαίου, έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας Δικηγόροι αναλαμβάνουν και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες με τους απαιτούμενους λεπτούς χειρισμούς μιας κληρονομιάς μετά το θάνατο του κληρονομούμενου όπως για:  
  • Αποδοχή κληρονομιάς.
  • Αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής.
  • Αποποίηση κληρονομιάς.
  • Αίτηση και Χειρισμός Έκδοσης κληρονομητηρίου.
  • Δήλωση φόρου κληρονομίας.
  • Παροχή συμβουλών για θέματα διαθηκών - κληρονομιών, ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής, καταπιστεύματα, κληροδοσίες.
  • Αγωγή προσβολής διαθήκης.
  • Αγωγή αναγνώρισης δικαιώματος και απόδοσης νόμιμης μοίρας.
  • Αίτηση διανομής ή πώλησης κληρονομηθείσαςπεριουσίας.
Αγωγή ακύρωση της πλασματικής αποδοχής της κληρονομιάς λόγω πλάνης (δηλαδή μη αποποίησης εντός τετραμήνου με συνέπεια να κληρονομούνται και τα χρέη του θανόντα).
Μπορείτε να δείτε και το άρθρο μας σχετικά με το τι κάνω αν πρόκειται να κληρονομήσω χρέη μαζί με περιουσία.


Επιμέρους Τομείς για Κληρονομικό Δίκαιο

Διαθήκες

Διαθήκες: Πως συντάσσω έγκυρη διαθήκη;
Κάθε πρόσωπο που έχει σώες τις φρένες του και που έχει συμπληρώσει το...

Δείτε Περισσότερα

Αποποίηση Κληρονομιάς

Ο κληρονόμος  έχει το νόμιμο δικαίωμα να μην αποδεχθεί την κληρονομιά με εκπρόθεσμη δήλωση αποποίησης ενώπιον του γραμματέα του...

Δείτε Περισσότερα

Αποδοχή Κληρονομιάς

Η αποδοχή της κληρονομιάς

Διανύουμε στην πατρίδα μας την Ελλάδα τον 10ο χρόνο οικονομικής κρίσης, η οποία μεταξύ των άλλων  ...

Δείτε Περισσότερα