Λογιστικές & Οικονομικές Υπηρεσίες

Ορισμένες από τις Λογιστικές και Οικονομικές Υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι:

 1.  Φορολογικές δηλώσεις φυσικών  και νομικών προσώπων  (οντοτήτων).
 2.  Φορολογική εκπροσώπηση  φυσικών προσώπων  ημεδαπών και κάτοικων εξωτερικού.
 3.  Επιλογή κατάλληλης ατομικής ή  νομικής μορφής επιχειρήσεως, για υφιστάμενη  η νεοϊδρυόμενη  επιχείρηση.
 4.  Ίδρυση, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση ή αλλαγή νομικής μορφής επιχείρησης.
 5.  Μεταβίβαση  επιχείρησης.
 6.  Πώληση επιχειρήσεων.
 7.  Γονικές παροχές.
 8.  Λογιστικές, φοροτεχνικές  υπηρεσίες επίβλεψης λογιστηρίου.
 9.  Ενδικοφανείς  προσφυγές, προσφυγές σε φορολογικά δικαστήρια.
 10.  Πραγματογνωμοσύνες οικονομικές, λογιστικές,  φοροτεχνικές.
 11.  Οικονομοτεχνικές μελέτες.
 12.  Κληρονομίες.
 13.  Παρακολούθηση και πληρωμή φορών για λογαριασμό τρίτων.
 14.  Σύνταξη μελετών για υπαγωγή σε προγράμματα επιδοτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κύριο Γεώργιο Ρούσσο, Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός - Λογιστής Α' Τάξεως.

Τηλέφωνο: +30 2294095159

Κινητό: +30 6944507074

Email: garoussos@hotmail.com