Οικογενειακό Δίκαιο

Στο Οικογενειακό Δίκαιο που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας Δικηγόροι αναλαμβάνουν και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες  με τους απαιτούμενους λεπτούς και υπεύθυνους χειρισμούς  όπως για: 

  • Σύμφωνο συμβίωσης.
  • Συμφωνητικό συναινετικής λύση του γάμου.
  • Διαζύγιο - Διατροφή - Επιμέλεια παιδιών - Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων συζύγων μετά το διαζύγιο.
  • Αναγνώριση ή προσβολή πατρότητας τέκνου εντός γάμου.
  • Αναγνώριση πατρότητας τέκνου εκτός γάμου.
  • Υιοθεσία, μέτρα για την προστασία των παιδιών, γονική μέριμνα.
  • Αρπαγή τέκνου.
  • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για οικογενειακά θέματα.


Επιμέρους Τομείς για Οικογενειακό Δίκαιο