Τραπεζικό Δίκαιο

Το Τραπεζικό Δίκαιο ρυθμίζει  τις σχέσεις του χρηματοδότη και του λήπτη της χρηματοδότησης, καθώς επίσης και κάθε πράξη σύμβαση οικονομικής συναλλαγής με τη μεσολάβηση τράπεζας, όπου έμπειροι εξειδικευμένοι συνεργάτες δικηγόροι αναλαμβάνουν και παρέχουν υπηρεσίες για:

 • Συμβάσεις δανείων καταναλωτικών - επιχειρηματικών δανείων και καρτών.
 • Συμβουλές και Ερμηνεία Γενικών Όρων των Συμβάσεων των Τραπεζικών Συναλλαγών.
 • Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί.
 • Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση.
 • Ανακοπή κατά διαταγών πληρωμής από απαιτήσεις εξ΄ αλληλόχρεου λογαριασμού.
 • Ακύρωση καταχρηστικών Γενικών Όρων Συναλλαγών τραπεζικών δανείων.
 • Ανακοπή κατά αρνητικής δήλωσης τράπεζας επί κατάσχεσης στα χέρια της ως τρίτης.
 • Ακύρωση διαταγής πληρωμής από καταναλωτικό δάνειο.
 • Προστασία Καταναλωτή και Προσωπικών δεδομένων στον Τραπεζικό Τομέα.
 • Διαγραφή από τα δεδομένα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ οικονομικής συμπεριφοράς.
 • Θέματα κληρονομικά τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, αξιογράφων κτλ.