Τομείς Ειδίκευσης Δικηγορικού Γραφείου


Οι Νομικές μας Υπηρεσίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών για την νομική ενημέρωση σας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους Τομείς Δικαίου που ειδικευόμαστε:

Υπηρεσία Μίας Στάσης

Έχουμε ένα παθιασμένο όραμα να κάνουμε τη διαφορά στους εντολείς πελάτες μας, παρέχοντας τους τη δυνατότητα με την υπηρεσία μιας στάσης που καλύπτει μεγάλο

Δείτε Περισσότερα

Κληρονομικό Δίκαιο

Το Κληρονομικό Δίκαιο ρυθμίζει όλα Ζητήματα των κληρονομιών, όπου δυστυχώς σήμερα τα θέματα αυτά των κληρονομιών, λόγω της κρίσης και της άγνοιας των συνεπε

Δείτε Περισσότερα

Οικογενειακό Δίκαιο

Στο Οικογενειακό Δίκαιο που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων έμπειροι και εξειδικευμένοι συνερ

Δείτε Περισσότερα

Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο ρυθμίζει όλες τις σχέσεις της ιδιωτικής ζωής,  των ιδιωτικών συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα κράτος, τα δικαιώματα, καθώς κα

Δείτε Περισσότερα

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Στο Δίκαιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ρυθμίζει την κοινωνική ασφάλιση που αποβλέπει στην προστασία των εργαζομένων, καθώς και των μελών των οικογενειών του

Δείτε Περισσότερα

Ποινικό Δίκαιο

Το Ποινικό Δίκαιο ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο της αντιμετώπισης διαπραχθέντων ποινικών αδικημάτων από την ελαφρύτερη μορφή ποινικού αδικήματος που είναι τα πτα

Δείτε Περισσότερα

Εμπορικό Δίκαιο

Το Εμπορικό Δίκαιο ρυθμίζει τους κανόνες του δικαίου σχετικά με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους.

Δείτε Περισσότερα

Διεκπεραίωση Υποθέσεων και Κάλυψη Αναγκών στην Ελλάδα Ελλήνων Κατοίκων Εξωτερικού, Ομογενών και Αλλοδαπών

Το δικηγορικό γραφείο μας "Χριστίνα Πλατανίτη" διαθέτει επιλεγμένους μόνιμους συνεργάτες, την ομάδα των Νομικών με υπεύθυνη τη Δικηγόρο Παρ΄ Αρείω Πάγω...

Δείτε Περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων. Νομική υποστήριξη των Αναδόχων κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης.

Δείτε Περισσότερα

Εργατικό Δίκαιο

Στο Εργατικό Δίκαιο που Ρυθμίζει τις σχέσεις 

Δείτε Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Εντός των πλαισίων του Ευρωπαϊκού και Κοινοτικού Δικαίου, ως  τελευταίο καταφύγιο κάθε πολίτη, που νοιώθει αδικημένος από τις Ελληνικές Αρχές και τα Ελληνικά...

Δείτε Περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο

Το Διοικητικό Δίκαιο ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς το

Δείτε Περισσότερα

Ενοχικό Δίκαιο

Στο Ενοχικό Δίκαιο που Ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο, έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μα

Δείτε Περισσότερα